ORIFLAME JÁTÉKSZABÁLYZAT

Borítókép: ORIFLAME JÁTÉKSZABÁLYZAT

JÁTÉKSZABÁLYZAT
Címkék:
Marquard Media Magyarország Kft. – „Oriflame Levendulás fügés kozmetikai csomag” nyereményjáték hivatalos játékszabálya
1. A játék szervezője
A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Marquard Media Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7., a továbbiakban : „Szervező”)
2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Marquard Média Magyarország Kft.tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (PTK685 (b) bekezdése).
3. A Játék időtartama
A Játék 2012. január 30-án kezdődik, és 2012. február 6-ig tart.
4. A Játék menete
A Játékban a www.evamagazin.hu azon olvasói vesznek részt, akik regisztráltak a www.evamagazin.hu oldalon, és helyesen válaszolnak a feltüntetett kérdésre.
Nyeremény
A 150. helyes választ adó játékos 3 db-os ajándékcsomagot nyer.

5.a. Sorsolás
A nyereményeket a beérkező szavazatok alapján a rendszer bírálja el.
5.b. Kiértesítés
A nyertest az általuk megadott e-mail címen értesítjük. Ha a nyertes a nyeremény kiértesítést követő 15 napon belül nem jelentkezik nyereményéért a Szervező jogosult pótnyertest kihirdetni, így a nyeremény a pótnyertest illeti. Ez mindaddig folytatódik, még a nyertes nem jelentkezik 15 napon belül nyereményéért.
A megadott e-mail címek a Marquard Média Magyarország kft. adatbázisába kerülnek, melyre a Szervező hírleveleket továbbít. A hírlevélről leiratkozni a hírlevél alján megtalálható linken, vagy a Marquard Média Magyarország Kft. postacímén lehet (1031 Budapest, Záhony utca 7.).
6. Vegyes rendelkezések
6.1A nyertesek nevét a „Szervező” a www.evamagazin.hu oldalon (2012. február 7. után), a szavazatok feldolgozása után közzéteszi.
6.2A Szervező, a Marquard Média Magyarország Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
6.3A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
6.4A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a)a Szervező díjmentesen felhasználhatja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím), valamint közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló, a Szervező által megbízott bármely más cég reklámtevékenysége és jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára. Harmadik cégnek ezen információkat a Szervező nem adja tovább.
b)a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.
6.5A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
6.6A nyeremények készpénzre nem válthatók.
6.7 A nyereményt a kiadó postázza a nyertes által megadott címre.