Borítókép: Mit jelent fiúnak születni manapság? Forrás: pexels

Mit jelent fiúnak születni manapság?

Én, mint 2 kisfiú anyukája eddig úgy gondoltam, hogy valamivel könnyebb helyzetben vagyok, mint a lányos anyukák. Azt hiszem sokan bele se gondoltunk, hogy háború törhet ki, és láthatunk édesanyákat, akik sírva engedik háborúba fiaikat. Mi más generáció vagyunk, velünk biztosan nem történhet meg, gondoltuk. Aztán mégis testközelből látjuk, hogy mégis megtörténhet. Május 16. a fiúgyermekek világnapja, és sajnos nem csak egy háborús helyzet jelent nehézséget a fiúk felnevelésében.

Nagyon sokat beszélünk, hozzáteszem nagyon jogosan, a nőket érintő negatív dolgokról, jogokról és társadalmi megítélésükről. Ám nagyon sok esetben a fiúgyermekek azok, akik hátrányosabb helyzetben vannak, több erőszak éri őket vagy felesleges szerepeket rónak a nyakukba.

A Fiúgyermekek Világnapja kezdeményezés 2018-ban indult Trinidad és Tobagoról azzal a céllal, hogy ezen a napon a fiúkra, illetve a jó(l)létükre fordítsuk a figyelmünket. A figyelem középpontjában a boldogságuk, az egészségük, illetve a családban, a szűkebb és tágabb a közösségben betöltött szerepük jelentősége, jogi és társadalmi egyenlőségük fontossága áll.

A fiúkat még mindig nemi alapú hátrányos megkülönböztetések sújtják az élet számos területén, gyakrabban kényszerítik őket katonának, több erőszakot kell elszenvedniük, nagyobb arányban szorulnak ki a középfokú oktatásból, illetve évente több mint 46 millió fiú nemi szervét csonkítják meg. Az alábbiakban egy áttekintés - a teljesség igénye nélkül - arról, hogy milyen nehézségekkel és társadalmi igazságtalanságokkal néznek szembe a világ számos országában, így Magyarországon is.

Fiúk helyzete a világban

A gyermekkatonák pontos számát nem ismerjük, csak becslések vannak. Ezek szerint 2019-ben 30.000 gyereket kényszerítettek világszerte arra, hogy katonaként fegyveres harcokban vegyen részt. 88%-uk fiúgyermek.

A fiúkat gyakrabban érinti a gyermekmunka (88 millió fiút és 64 millió lányt)

Az kísérő nélküli kiskorú menekültek között (akiket útnak indítanak otthonról, vagy elszöknek) nagyobb arányban vannak a fiúk. 2017-ben a mediterrán útvonalon Görögországba érkező kiskorúak 59 százaléka fiú volt. Az Olaszországba érkező gyermekek és fiatalok 93 százaléka fiú volt, többségük szüleik kísérete nélkül érkezett.

Gyakrabban éri halálos kimenetelű erőszak a fiúkat, mint a lányokat. Az UNICEF jelentése szerint 100 000 kamasz fiúból (10–19 éves) 36 hal meg erőszak következtében a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, szemben a 24 lánnyal.

Az egészségügyileg nem indokolt nemiszervcsonkítás (körülmetélés) a világon minden 3. fiút érint, vagyis évente több mint 46 millió fiút. A leggyakoribb a muszlim országokban, Izraelben, Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, valamint Délkelet-Ázsia és Afrika egyes részein.

Számos fejlődő országban a csecsemőhalandósági ráta a fiúk esetében magasabb.

És mi a helyzet Magyarországon?

A fiúk az oktatási rendszer minden szintjén hátrányban vannak Magyarországon. Rosszabb jegyeket kapnak, gyengébb szövegértési kompetenciákkal rendelkeznek, nagyobb arányban küzdenek beilleszkedési, magatartási, írási, olvasási nehézségekkel. A fiúk többségben vannak az évfolyamot ismétlők között.

Már 11-12 éves korukra kevésbé motiváltak a lányokhoz képest. A diplomaszerzés arányaiban is tükröződik a nemek közötti egyenlőtlenség: ténylegesen 46%-al több nő szerez diplomát, mint férfi.

A férfi minták hiányoznak a fiúk életéből. Gyermekkorban a lányokhoz képest lényegesen kevesebb lehetőséget biztosít a magyar társadalom arra, hogy saját nemükhöz tartozóktól mintákat kapjanak, mind a családban, mind a gyermekekkel foglalkozó intézményekben. Gyedre mindössze az apák 8%-a megy el, pontos adat nincs arról, hogy az összes igénybe vett idő hány százalékát töltik az apák gyeden, de ez jó eséllyel az 5%-ot sem éri el és a gyermek későbbi életszakaszában is igaz, hogy a férfiak töltenek kevesebb időt a gyermekkel, válás esetén pedig jellemzően az apa még inkább háttérbe szorul. A gyermekkel foglalkozó intézmények területén is hasonló a helyzet, például az óvodákban 0,4%, az általános iskolákban 13% a férfi pedagógusok aránya.

A fiúk gyakrabban válnak az erőszak áldozatává. Mind az Országos Kriminológiai Intézet legutóbbi 2005-ös családon belüli erőszakot vizsgáló átfogó kutatása, mind a Belügyminisztérium legfrissebb bűnügyi statisztikai adatai szerint a kiskorúak ellen elkövetett erőszak áldozatainak kétharmada fiú.

Virág György pszichológus, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatóhelyettese szerint a fiúk fizikai bántalmazása része a “kultúrának”, ezzel a módszerrel kívánja eléri a társadalom, hogy a fiúk a férfiaktól elvárt társadalmi szerepnek megfeleljenek. Ennek nemcsak az a része, hogy bántalmazzák őket, de beszélniük se lehet erről. El kell viselniük és titokban kell tartaniuk a sérelmeiket és a fájdalmaikat.

A magyar fiúkat nem csupán a merev nemi szerepek és elvárások sújtják, de az is, hogy nincsenek fiúk egyenlőségét elősegítő államilag finanszírozott programok sem. A kormány például társadalmi programokkal támogatja, hogy a nők szerepe növekedjen azokon a területeken, ahol hagyományosan alulreprezentált a lányok, nők részvétele, ugyanakkor semmilyen támogatást nem biztosít ahhoz, hogy a férfiak szerepe növekedjen a pedagógia területén, vagy más területeken, ahol férfiak alulreprezentáltak. A támogatás hiányán túl ennek üzenete is van, mégpedig, hogy a férfiak ezen területeken való szerepvállalása nem fontos, ami még inkább gátolhatja a fiúkat, hogy ilyen területeken tervezzenek karriert.

A Fiúgyermekek Világnapja azt a célt szolgálja, hogy ehhez kapcsolódóan tudatosítsuk a fiúgyermekeket érintő hátrányos megkülönböztetés létezését, káros hatásait és hogy ösztönözzük a társadalmi szereplőket, döntéshozókat arra, hogy maguk is tegyenek a változásért. Egy nemek közötti egyenlőségen alapuló társadalomban a fiúknak is joguk van

● az egyenlő bánásmódhoz az élet minden területén,

●ahhoz, hogy ne kényszerítsék őket háborúba, gyermekmunkára, vagy migrációra,

● az egyenlő oktatáshoz és az egyenlő életesélyekhez,

● illetve az erőszakkal és a nemi szerv csonkítással szembeni védelemhez.

Mindehhez kapcsolódóan joguk van ahhoz, hogy a médiában megjelenjenek az ő perspektíváik is, valamint ahhoz, hogy a társadalom - a neveléshez és a politika eszközeivel,- elősegítse és biztosítsa mindezt számukra.

Fontos, hogy a társadalom minden tagja ennek megfelelően bánjon a fiúkkal. A politikai szereplők a fiúkat sújtó társadalmi hátrányok leküzdését elősegítő programokat képviseljenek, a média képviselő tájékoztassák a nyilvánosságot ezekről a problémákról, az e területeken illetékes civil szervezetek, pedig vegyék figyelembe ezen problémák nemi szempontjait is tevékenységük során.

Magyarországon a Modern Férfipolitikáért mozgalom foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, a statisztikákat és adatokat is nekik köszönhetjük.

Ha pedig tovább olvasgatnál nemi szerepek döntögetéséről, akkor nézegesd meg következő galériánkat: