Politikailag korrekt ünnepeket!

Borítókép: Politikailag korrekt ünnepeket!
Innen, a Kárpát-medence mélyéről nézve talán nevetségesnek tűnik, de több amerikai államban és angol városban egyszerűen eltörölték a közéletben a karácsony ünneplését és a fenyőfaállítást. A boldog karácsonyt! köszöntést a boldog szünidőt! (Happy Holidays) jókívánság váltotta fel. Miért? Tényleg alkotmányos kötelesség volna a semleges szóhasználat? Van értelme? Ezekről a kérdésekről a mai napig heves viták folynak az amerikai és angol médiában.
Az alapprobléma nálunk kevésbé érződik, hiszen a szláv „korcsuny” szóból származó karácsony szavunk egyszerűen azt jelenti: „lépő, átlépő”. A magyarázatok szerint ilyenkor lépünk át vagy a téli napfordulón, vagy az óév és az új év közti határmezsgyén. Az angolban a „Christmas” szó viszont Krisztusra utal. Aki nem keresztény és nem ünnepli a karácsonyt, azt bizony sértheti a munkahelyen lazán odavágott „Merry Christmas”.
Ám napjaink egyik legellentmondásosabb beszédtémája nem csak a nyelvi vagy vallási kisebbségek érzékenységéről szól. Az Egyesült Államok alkotmánya – a francia forradalom vívmányainak mintájára – alapelvnek tekinti az állam és az egyház(ak) hatalmi szerepének szétválasztását. Mármost, érvelnek egyesek, ha a karácsony mint keresztény évforduló állami ünnepnek számít, ezzel sérül az ország egyik legfőbb eszméje. Néhányan még azt is kifogásolják, hogy december 25-e munkaszüneti nap (arrafelé 26-án már dolgozni szokás). Némileg szőrszálhasogatónak tűnik ez a fejtegetés, ugye? Csakhogy a politikai korrektség kérdése egy nagyon fontos alkotmányossági alaptétellel – az egyenlőség elvével – van összefüggésben.

Szitokszó-e a píszí?
A számtalan nép gyermekeit magába olvasztó Egyesült Államokban a politikai korrektség több évtizedes hagyományokra megy vissza. Aki nem tudná: politikailag korrektnek vagy píszínek (angol rövidítéssel pc-nek) azt az eszmét, gondolkodásmódot nevezzük, amely mind a nyelvben, mind viselkedésben nagy ívben kerüli az etnikai, vallási, kulturális vagy egyéb közösségek megsértését. A píszít az az igény hívta életre, hogy a kirekesztésnek még a látszatát is elkerüljük. Egyrészt tehát az illem, a jó modor követeli meg, hogy ne használjuk embertársainkra a „nyomorék”, „nigger” vagy mondjuk „dagadt” jelzőt, másrészt az a világnézeti meggyőződés, ami mögötte van.
A politikai korrektség a 60-as, 70-es években jelent meg az amerikai köztudatban, és ma már ott is, a nyugat-európai országokban is mindenütt a közillem szerves része. Arrafelé szinte mindenki visszataszítónak tartja a szőke nős vicceket, és az Egyesült Államokban óriási médiabotrányt kelt, és rendszerint derékba törik a karrierje annak a közszereplőnek, akit rajtakapnak a „faggot” (becsmérlő kifejezés a homoszexuálisokra) vagy a „nigger” szón. Ám minél inkább bevetté válik a píszí a fejlett Nyugaton (és egyre inkább nálunk is), annál több kritika és tiltakozás övezi. Sokakat egyszerűen idegesít, a személyes szabadság korlátozásának élik meg. Például Andrew Lloyd Webber egy interjúban azt mondta, hogy ma a művészek nem dolgozhatnak szuverén módon, mert lépten-nyomon rájuk akarják kényszeríteni, olykor sikerrel, a politikai korrektség szabályait. Nehéz lenne egy olyan művet alkotni, mint a Jézus Krisztus Szupersztár, hiszen már annak a bemutatója után is a fél világ tüntetett: a keresztény csoportok istenkáromlónak tartották, a zsidó szervezetek antiszemitának. A tudatos politikai korrektséget nálunk a társadalomtudományokban is jórészt a szólásszabadságot korlátozó, öncélú, a gondolkozást diktatorikusan befolyásolni akaró cenzúrának állítják be.

Rajzfilm és valóság
De térjünk csak vissza a karácsonyhoz! A felnőtteknek szóló, helyenként ugyancsak frivol hangú, erősen társadalomkritikus animációs sorozat, a South Park alkotói már 1997-ben felfedezték maguknak a karácsony-problémakörben rejlő lehetőségeket. A 110. epizódban például, amelynek címe Kula bácsi, az ünnepi kaki a South Park iskolásai karácsonyi műsorra készülnek, de egy zsidó kisfiú, Kyle anyukája szól a tanítónak, hogy a fia nem szerepelhet olyan műsorban, amely a megváltó születését ünnepli. Kiderül, hogy az összes többi szülőt is zavarja valami, hovatovább szép lassan eltűnnek a díszek, és a műsor különös performansszá alakul át. Kyle viszont búbánatba esik, hogy neki nem jön sem a Mikulás, sem a Jézuska, és elképzel magának egy karácsonyi barátot: Kula bácsit, aki nem más, mint egy jókora darab kaki.
A karácsony-konfliktus akkor mélyült el, amikor – mintegy a South Park jóslatának fordítottjaként – 2002-ben több New York-i általános iskolában nem karácsonyi ünnepséget tartottak, illetve az alkalmon megjelentek más vallások ünnepi szimbólumai is. Hogy pontosan hogyan sikerült a hanukát, a ramadánt és a karácsonyt egy műsoron belül megjeleníteni, legyen az ő titkuk, mindenesetre egyik vallás hívei sem lelkesedtek az ötletért, sőt voltak, akik egyenesen keresztényellenesnek nevezték ezt a változást.
Ha már az ünnepet átnevezték, természetesen jelképeinek nevével is kezdeni kell valamit. A karácsonyfa új neve ilyesmi lesz: „ünnepfa” („holiday tree”), „családi fa” („family tree”). Idén már a New York-i Rockefeller Center karácsonyfáját úgy hívják: „a fa a Rockefeller Centernél”. Az ötlet kritikusai erre felzúdultak: ha „ünnepfa”, akkor fel kell állítani húsvétkor és minden más ünnepen is.
A karácsonyt övező vitában a píszí nyelvhasználat ellenzői úgy vélik, hogy a karácsony szó valójában senkit sem sért. Szerintük ha helyére kinevezik a „téli szünet” (Winter Holidays) világi ünnepsorozatot, az csak még egy lökés lesz afelé, hogy a karácsonyt megfosszuk minden tartalmától, és átengedjük a vásárlás tobzódásának. A Wal Mart áruházlánc 2005-ös felmérésben a megkérdezettek 62 százaléka tartotta jónak a „Merry Christmas” kifejezést, és csak 23 százalék részesítette előnyben a „Happy Holiday” fordulatot. Sőt, az amerikai lakosság 96 százaléka megünnepli a karácsonyt – olyanok is, akik nem kereszténynek vallják magukat. Az elv azonban, úgy látszik, felülírja a gyakorlatot, mert Amerikában és Nagy-Britanniában tavaly már több iskolában nem tartottak betlehemezést, sok város döntött úgy, hogy mellőzi a karácsonyi ünnepséget, nehogy megbántsa más vallás híveit, és egyre több az olyan cég, ahol fel sem díszítik az irodát.

Télapó és 1984
A leggyakoribb ellenérv, amit a píszível szemben fel szoktak hozni, hogy korlátozza szabadságukban az embereket. Sokan egyenesen az „újbeszédhez”, George Orwell 1984 című utopisztikus regényének nagy leleményéhez hasonlítják: ez az angol nyelv leegyszerűsített változata, amely az emberi gondolkodást is a Párt kijelölte irányba hivatott terelni. És tényleg: a diktatúrák a való életben is igyekeznek kiirtani a nyelvből a rendszerbe nem illő kifejezéseket. A kommunizmus vallásellenes intézkedései a karácsonyt ugyan nem tudták teljesen felszámolni, de igyekeztek átalakítani és a vallásos elemeket kihagyni belőle. A Mikulásból és a Jézuskából így lett Télapó (a kifejezés persze már korábban is létezett, de használata a Rákosi-korszakban vált kötelezővé), a karácsonyból fenyőünnep.
A politikai korrektség korlátaiba persze más ünnepeken és az élet egyéb területein is beleütközünk. Hogy mit kezdünk velük, az saját világnézeti meggyőződésünktől és szokásainktól függ: ünnepelhetünk különböző vallású barátainkkal kollegáinkkal hanukát, pravoszláv karácsonyt, kínai újévet vagy passzolhatjuk az egészet és elmehetünk inkább síelni. Ugyanakkor bármilyen parázs viták folynak is a karácsony ünnepléséről odaát, Magyarországon ilyen ellentmondásokra egy darabig még aligha kell számítanunk. Ami pedig a píszít illeti úgy általában, annak zsákutcáitól és vadhajtásaitól talán kevésbé kell tartanunk abban az országban, ahol meggyökeresedett a másság tiszteletben tartásának elve.

Alternatív karácsonyok
A Newntonmas nem ellenkarácsony: december 25-én Isaac Newton születésnapját, ezzel együtt a modern természettudományok létrejöttét ünnepli. Akik Newtonmast ülnek, azok tudást adnak egymásnak ajándékba, vagyis könyvet, CD-t, múzeumi belépőt, színházjegyet, fenyő helyett pedig a tudás fáját, az almafát díszítik fel.
A Ne vásárolj semmit! nap látszólag nem ellenkarácsony, pedig nem járnánk nagyon messze az igazságtól, ha annak neveznénk. Ráadásul épp a karácsonyi bevásárlási őrület közepére, november utolsó péntekjére hirdetik meg. A környezetvédőket és fogyasztáskritikusokat persze évről elsöpri a fogyasztást ösztönző reklámok hada: nemzetközi szinten is csupán százezreket mozgat meg ez a nap. Igaz, Kanadában már odáig elmerészkedtek, hogy egész decemberben hirdetik: „Ne vásárolj semmit karácsonyra!”
Akinek pedig ez sem elég, akár az interneten is csatlakozhat valamelyik karácsonyellenes kampányhoz, háttérképet, plakátokat tölthet le, képregényeket és videókat nézegethet arról, hogy hogyan kell nem ünnepelni. Például itt: www.antichristmas.org