Impresszum

kiadó Jürg Marquard

főszerkesztő Pócsik Anita – info@evamagazin.hu

művészeti vezető Fekete Dóra Mónika
képszerkesztő Szerető Cintia
szerkesztő Eörsi Sarolta
szerkesztő Lovászi Ildikó

Közreműködik

Majsa Krisztina – szerkesztés
Dudics Emese – szerkesztés
Ribánszky Ágota – szerkesztés, szépségszerkesztés
Balogh Viktória – divatszerkesztés
Zsolt Angéla – olvasószerkesztés
Jüling András – korrektúra
Gróf Róbert – tervezőszerkesztés
Andrusch Virág – képszerkesztés-koordináció

www.evamagazin.hu

Eörsi Sarolta – webszerkesztő
Ribánszky Ágota – webszerkesztés
Kalmár Virág – webszerkesztés
Kapinya Viktória – webszerkesztés

Digitális igazgató: Lencsés Dávid – d.lencses@marquardmedia.hu

Kiadó: Marquard Media Magyarország Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7. Graphisoft Park.
Telefon: (06-1) 5050-800, fax: (06-1) 5050-805
Levélcím: 1300 Budapest, Pf. 278
Felelős kiadó: Óhidi Zsuzsanna ügyvezető igazgató
Pénzügyi igazgató: Soós Viktor – v.soos@marquardmedia.hu
Kereskedelmi és marketingigazgató: Kovács Anita – anita.kovacs@marquardmedia.hu
Hirdetési igazgató: Pastyik Renáta – r.pastyik@marquardmedia.hu
Hirdetés: evahirdetes@marquardmedia.hu
Telefon: (06-1) 5050-874
Lapreferens: László Mária – m.laszlo@marquardmedia.hu
Telefon: (06-1) 5050-880, fax: (06-1) 5050-806

Terjesztési igazgató: Pintér Klára – k.pinter@marquardmedia.hu
Produkciós igazgató: Tompa Csilla – cs.tompa@marquardmedia.hu
Brandmenedzser: Váczi Eszter – e.vaczi@marquardmedia.hu

Nyomdai előkészítés: Colorcom Media

Nyomda: Ipress Center Hungary Kft., www.ipresscenter.hu
Felelős vezető: Lakatos Imre ügyvezető

Terjesztés: Lapker Zrt. (árusítás),
Magyar Posta Zrt. (árusítás és előfizetés)

Külföldön árusításos úton terjeszti: Hungaropress Sajtóterjesztő Kft., 1097 Bp., Táblás u. 39.
Tel.: (36-1) 348-4053, hunpress@hungaropress.hu
COLOR Interpress Kft.
1039 Bp., Hatvany Lajos u. 14.
Tel.: (36-1) 243–9232, info@colorinterpress.hu

Előfizetési ügyfélszolgálat, kiadó (06-1) 5050-848, elofizetes@marquardmedia.hu
www.evamagazin.hu, www.elofizetesem.hu
Fax: (06-1) 5050-805
Levél: ÉVA-előfizetés, 1300 Budapest, Pf. 278
Előfizetési ügyfélszolgálat, posta 06-80-444-444, kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatvédelmi
nyilatkozatunk megtekinthető a www.marquardmedia.hu weboldalon.
HU ISSN 1788-6872

Az Éva magazinnal kapcsolatos minden szerzői jog, mint védjegyjogosultat a Marquard Media Magyarország Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaságot illeti. Minden jog fenntartva a véd­egyjogosult számára. A nevezett védjegy nem használható fel, illetve semmilyen módon nem többszörösíthető a Marquard Media Magyarország Kiadó Korlátolt Felelősségű Társa­ság engedélye nélkül. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg, és nem kül­dünk vissza.


A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.


A Marquard Media kiadványai: Magyarország: JOY, Shape, Éva, InStyle, Playboy, men’s health, Runner’s World. Német nyelvű kiadványok: HOT, buffed, Games Aktuell, Games and More, N-ZONE, PC Games, PC Games Hardware, PC Games MMORE, play4, PlayBlu, SFT, WIDESCREEN, XBG Games. Lengyelország: CKM, Cosmopolitan, JOY, Playboy, Hot Moda & Shopping, Harper’s Bazaar, Shape, Voyage.
A fent írt e-ma­il cí­mek­re tör­té­nő e-ma­il kül­dés­sel az adat­köz­lő hoz­zá­já­rul ah­hoz, hogy e-ma­il cí­me, il­let­ve egyéb kö­zölt ada­tai alap­ján a ki­adó szá­má­ra tá­jé­koz­ta­tót és rek­lámanya­go­kat küld­jön, és az e-ma­il cí­met, valamint a kö­zölt ada­to­kat mar­ke­tingcél­ból a hoz­zá­já­ru­lás vissza­vo­ná­sá­ig ke­zelje, és továbbadja partnereinek az irányadó jogszabályok betartásával. Az adat­köz­lés ön­kén­tes. Az adatközlés­hez adott hoz­zá­já­ru­lás a ki­adó cí­mé­re írt le­vél­lel bár­mi­kor vissza­von­ha­tó.

Kövess minket

Előfizetés

Előfizetés

Előfizetek

15 lapszám 10 áráért! Az Éva magazin több, mint gondolnád. Ha most rendeled meg az Éva magazint, 15 lapszámot kapsz 10 áráért! Az előfizetési díj így 10 425 Ft helyett most csak 6950 Ft. Jól hangzik, igaz?

Csak 6950 Ft