Hogyan neveljünk egészséges sikerorientált gyermekeket a digitális világban?

Borítókép: Hogyan neveljünk egészséges sikerorientált gyermekeket a digitális világban?
Koppány Karolina a pozitív alapokra építő oktatásban hisz, ezért döntött úgy, hogy egy eddig ismeretlen módszert vezet be a magyar oktatásba. A New Way Young Entrepreneurs, azaz Magyarország első az Amerikai Egyesült Államokban kifejlesztett társadalmi-közösségi és érzelmi alapokat hangsúlyozó amerikai angol nyelvű Afterschool oktatási központjának alapítója azt vallja, hogy a most felnövő gyerekeknek a saját énjük kiteljesítéséhez olyan lehetőségekre és helyzetekre van szükségük, ahol bebizonyíthatják és büszkék lehetnek arra, hogy mindegyikük egy olyan egyéniség, aki képes a saját sorsát irányítani és alakítani.

Miben más a ti módszeretek?

A legfontosabb, hogy itt nem a tanulás van a középpontban, hanem a gyermek. Minden félévben egy, a gyerekek számára érdekes projekt témával foglalkozunk, és azt minden lehetséges oldalról megvizsgáljuk. A hangsúly azon van, hogy minden résztvevő a saját egyéniségét vihesse bele a kreatív munkába. Az Amerikai Egyesült Államokban évek óta sikerrel működő Közösségi és Érzelmi Tanulás (Social-Emotional Learning, SEL) programot adaptáltuk hazai viszonyokra, melynek során a gyerekek megtanulják felismerni, megérteni, megnevezni, kifejezni és kezelni az érzelmeiket, és ennek során kibontakoznak, megtalálják és megértik az igazi énjüket és erősségüket. A stressz ma mindenütt jelen van, az iskolában is, nálunk viszont azt érezhetik a gyerekek, hogy mindenben komoly önfejlesztő segítséget kapnak. Egy támogató közösséget alkotunk, és éppen a közösségi-érzelmi szellemiség miatt nálunk szabadon lehet kérdezni és hibázni is, mert így lehet fejlődni, a tanulás így egyfajta énevolúció. Ma számos nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy a siker és boldogság titka az érzelmi intelligencia területén keresendő. Ha egy gyerek boldog és motivált, akkor pontosan tudja, hogy a kitűzött céljait el tudja érni, ami segíti az iskolai előmenetelét is. A kutatások szerint a SEL módszer szerint tanuló diákok, többek között 11%-kal jobban teljesítenek a standard tesztek írásakor. Minden programunkat amerikai angol nyelven tartjuk, az aktív nyelvhasználat jelentős előnyt jelent a gyerekeknek.

Milyen a program felépítése?

A négyéves komplex program egymásra épülő tematikája a középiskolára való felkészülésben támogatja a diákokat. A felvételire nemcsak tantárgyakból kell felkészülni, hanem az is fontos, hogy a szóbeli elbeszélgetéseken a legjobbat hozzák ki magukból. Félévente minden csoport egy-egy kiemelt projekttel foglalkozik, mindig bizonyos képességek erősítésére koncentrálva. Kezdettől bevonjuk a gyerekeket a döntési folyamatokba, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy magukénak érezzék és formálják az adott téma feldolgozását. Érdemes mind a négy évfolyamban aktívan részt venni, mert ezt követően mondható el, hogy a tanuló felkészült a középiskolai életre, legyen az akár Magyarországon, akár külföldön.

A gyakorlatban ez heti kétszer két óra zárt csoportos foglalkozást jelent, míg a harmadik napon, a nyílt-csoportos programban, a közös aktivitásokban való részvétel opcionális. Lehetőség van egyéni projektekben is kibontakozni. Minden diák egy dedikált mentorral dolgozik, aki abban segíti, hogy a legjobb önmaga legyen!

Hogyan lehet bekerülni a programba?

Motivált és a világra nyitott, azt felfedezni és megismerni vágyó 8-14 éves gyermekeket várunk intézményünkbe. Egyéni felmérés során megismerjük céljaikat, vágyaikat, és az őket körülvevő család elképzeléseit is. A lényeg, hogy akik velünk szeretnének fejlődni, hozzánk szeretnének tartozni, azokat az motiválja, hogy minél többet megtudjanak önmagukról és a világról. A felmérés során az is érdekes, hogy milyen kérdéseket tudnak és mernek feltenni. Komolyan vesszük a nevünkben szereplő Entrepreneurship-et, azaz a vállalkozószellemet. Hiszünk abban, hogy a hozzánk járó gyerekekből lesznek a jövő vezetői, meghatározó személyiségei. Ezért segítünk abban, hogy nyitottak és érdeklődők maradjanak a nálunk szerzett tudásuk és tapasztalataik alapján a folyamatosan fejlődő és változó világra, és a közösségben szerzett – akár életre szóló – barátságokra.

Ez azért izgalmas, mert valóban a gyermek van a középpontban.

Minden a gyerekkel kezdődik, és ez most nem közhely. Kis csoportokban dolgozunk, időről időre felmérjük az önismeretüket és azt, hogy hogyan változnak a céljaik, mennyire fedezik fel ÖNMAGUKAT! Az elmúlt hónapokban tartott online programjaink során 10x1 óra állt rendelkezésünkre és már ez alatt az idő alatt is jól látható volt a fejlődés és felszabadultság, továbbá az, hogy hogyan indult el az alkotás. A résztvevő gyerekek a 9. órán már egy önálló mini TED prezentációt is be tudtak mutatni. Az Egyesült Államokban az oktatási rendszer eltérő módszerei miatt ezt már jóval korábban megtanulják a gyerekek. Mi azt szeretnénk, ha nálunk ez is alapkészség lenne. Volt olyan résztvevőnk, akit a szülei azért írattak be, hogy a számítógépes játékokon kívül mást is csináljon, ő például az előadása témájának is a számítógépes játékokat választotta, de ezen keresztül megtanult tervezni, vázlatot írni, a lényegre fókuszálni,, kutatni az interneten, megkülönböztetni a megbízható és nem megbízható forrásokat, prezentációt készíteni és előadni! Ennél többet 10 hét alatt aligha lehetett volna máshol, más módszerek alapján elérni.

Te hogy kezdtél nyelvet tanulni? Ez a fajta lelkesedés azt mutatja, hogy vagy hasonló módszeren szocializálódtál, vagy valami nagyon másban, és szeretnél most új kapukat kinyitni.

Magyarországon születtem, de a szüleim kaptak egy ösztöndíjat, így alig egy évesen kikerültem az USA-ba. Otthon magyarul beszéltünk, az óvodában és az iskolában angolul, így az angol nyelvvel együtt nőttem fel. A szemlélet viszont, amit ott tapasztaltam, és később a felső fokú majd egyetemi tanulmányaim során elsajátítottam most visszaköszön a New Way módszerben. Általános iskolás éveimben, mondhatom a legérzékenyebb életkorban, kaptam egy olyan mentort az élettől, aki sokat látott bennem, és ez azóta is inspirál. A legnagyobb amerikai egyetemeken azt mondják, hogy minden azon múlik, milyen ember vagy. Én mindig a pozitív megközelítést választom az életben.

Budapesten érhető el az oktatás?

Eredetileg Budapestben gondolkodtunk, de a karantén során online kurzusokat tartottunk, ami megoldotta a fizikai távolság problémáját hiszen az egész országból jelentkeztek a programjainkra. Bár a ProjectU! programjaink sikeresek voltak, nekem alapvetően fontos, hogy ne csak lássam és halljam, hanem érezzem is a diákjaink közelségét. Mivel nálunk a közösségen van a hangsúly, nyár végén szervezünk egy olyan találkozót, ahol az online programunk résztvevői találkozhatnak és személyesen is megismerhetik egymást. Egyelőre Budapesten tervezzük az Afterschool programokat, de meggyőződésünk, hogy hamarosan a fővároson kívül is igény lesz a munkánkra, programjainkra.

Nem mellékes az sem, hogy kiket választotok oktatónak, tanárnak.

Inkább azt mondanám, hogy mentoroknak. Hiszek benne, hogy a New Way esetében ez több, mint egy tanár-diák kapcsolat. Elengedhetetlen a mentor jó nyelvtudása, de emellett az is fontos, hogy milyen empatikus képességei vannak és milyen rejtett tudásokat képes a gyerekekben mozgósítani. Vannak olyan kollegák is, akik külföldön tanultak, és vannak, akik az Egyesült Államokból érkeztek. A lényeg, hogy a mentor a gyerek hőse akarjon lenni, mert azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van egy hősre, egy olyan felnőttre, aki hisz a kapcsolat erejében és kitart amellett, hogy a gyerekekből a lehető legjobbat lehet kihozni.

Terveztek közös utazást angol nyelvterületekre?

Szoros kapcsolatunk van több amerikai egyetemmel. Most például egy podcast kihívás kapcsán az USA fővárosában, Washington, DC-ben lévő, a világ egyik legjobb egyetemének tartott Georgetown Egyetemmel dolgoztunk ki egy programot, ahol magyar és amerikai diákok együtt tanulnak podcast-okat készíteni. Terveztük azt is, hogy még idén nyáron egy csereprogram keretében 2 hétig Washington DC-ben fedezzük fel a demokráciát és annak intézményeit, de a koronavírus helyzet közbeszólt. Reméljük, hogy hamarosan sor fog kerülni külföldi utazásokra, mert mindenképp meg szeretném mutatni a tanulóinknak azt a világot, ami ennek az Afterschool programnak a megalkotásában és megvalósításában inspirált engem. Remélem, hogy a 2021-es nyár meghozza nekünk ezt a lehetőséget!

A magas színvonalú képzés nem olcsó természetesen, de lesz olyan gyermek is a programban, akinek a családi háttere anyagi okokból nem teszi lehetővé a csatlakozást?

Egy ismert alapítvánnyal – akik gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket támogatnak – tervezünk egy közös ösztöndíjat. Az Ő segítségükkel szeretnénk kiválasztani és felkarolni minden évben egy tehetséges gyermeket. Biztosan nehéz lesz majd a döntés, de meggyőződésem, hogy ezzel megváltoztathatjuk az életüket.

Ősszel mikor startoltok?

Szeptember 14-én indul az Afterschool program, addig pedig 6 turnusban nyári táborokat szervezünk, aki szeretne a programunkból kóstolót kapni, érdemes jelentkeznie ezekre a lehetőségekre. Ezek a szintén max. 12 fős csoportok a tábori hét végére (azaz öt nap alatt!) a táborozók megtanulnak egy általuk választott témát prezentálni, erre a bemutatóra a szüleiket is szeretettel várjuk.

Az Afterschool programba a nyári tábor jó belépő, de minden jelentkezővel személyesen elbeszélgetünk és a felvételi során, amely tartalmazza a nyelvi szűrést, motiváció felmérést, elkötelezettség megismerését, mindenki részt vesz, mert ezek alapján döntünk a csoportok összetételéről.