JoyNapok logo
Elérhető az Éva legújabb száma
most JOY-napok kuponfüzettel!
0 nap 0 óra 0 perc

Mennyibe kerül ma egy válás Magyarországon? Szakértő válaszol!

Borítókép: Mennyibe kerül ma egy válás Magyarországon? Szakértő válaszol! Forrás: Getty Images (Cunaplus_M.Faba)
A KSH adatai alapján Magyarországon 2022-ben a házasságkötések száma 64.100, a házasságbontások száma pedig 17.500 volt. Hogy 2023-ra ezek a számok mennyire nőnek, nem tudjuk még, de akármerre nézünk szétváló párokat látunk mindenfelé. Ezért felkerestük Dr. Endrész Előd ügyvédet, hogy választ adjon a kérdésünkre: mennyibe kerül ma egy válás Magyarországon?

A rövid válasz az, hogy attól függ, a hosszabb pedig, hogy attól függ, a felek kötnek-e megállapodást vagy sem. A bontóper illetéke az Illetékekről szóló törvény szerint 30.000,-Ft, és a perhez nincs szükség kötelezően ügyvédre, tehát jó esetben 30.000,-Ft-ból megúszható a válás. Persze akkor, ha a felek között van egyezség, azaz megállapodnak abban, hogy kinél lesznek elhelyezve a gyerekek, a másik szülő hogyan, milyen rendszerességgel tart velük kapcsolatot, illetve mekkora összegű gyerektartásdíjat fizet, és mi lesz a sorsa az utolsó közös lakhelyül szolgáló ingatlannak.

Ha esetleg valamelyik fél a házasság alatt szerzett ingatlan tekintetében nem volt a földhivatalnál bejegyezve, azaz ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos volt (a házasság alatt szerzett ingatlan fele-fele arányban illeti a feleket), akkor szükséges lehet rendelkezni arról, hogy a felek hogyan állapodnak meg ennek tudatában az ingatlan tényleges tulajdoni helyzetéről, illetve milyen ellenértéket fizet az ingatlant teljes egészében megszerző fél a másik félnek. Ehhez szükség lehet ügyvédre, mert házassági vagyonjogi szerződés érvényességéhez az kell, hogy ügyvéd ellenjegyezze, vagy közokiratba foglalják a felek. Ennek díja ügyvédi megbízási díj tekintetében szabad megállapodás tárgya, de alapvetően annak a vagyontömegnek az értékéhez igazodik, melyről a felek rendelkezni kívánnak. Ez általában 0,4-0,5% között mozog, de nyilván az értéktől és az ügy bonyolultságától függően ez lefelé és felfelé is eltérhet. A földhivatali eljárás igazgatási-szolgáltatási díja ingatlanonként 6.600,-Ft.

Ha a felek között megállapodás jött létre, a fenti kérdésekben, akkor a bíróság egy, vagy közös kiskorú gyermek esetén két tárgyalás alatt kimondja a házasság felbontását.

A problémásabb az, ha a felek nem állapodnak meg a fenti kérdésekben, mert ebben az esetben a bíróság úgynevezett „tényfeltárásos” bontást végez, azaz részletesen meghallgatja a feleket, hogy mi vezetett a váláshoz, illetve részletes bizonyítási eljárást folytat a felek jövedelmi-vagyoni viszonyait illetően, környezettanulmányt készít a gyermek(ek) szülői felügyeletének megállapítására, illetve igazságügyi pszichológust rendel ki a nevelési képességek megállapítására. Ennek díját a felek előlegezik és nagyjából 150.000-200.000,-Ft összegű kiadást jelent.

Talán a kedves Olvasók nem is gondolnák, de egy bontókereset beadásához nem szükséges ügyvéd, egy nagyjából húszoldalas nyomtatványt kell kitölteni.

Abban az esetben, ha ügyvédet hatalmaz meg valaki erre a feladatra, akkor az ügyvédnek nem ezt a nyomtatványt kell kiöltenie, hanem a bíróság által megkövetelt formai és tartalmi követelményeknek eleget tevő keresetlevelet. Hogy mennyiért vállalja az ügyvéd a keresetlevél elkészítését és a peres képviseletet szintén ügyvédfüggő.

Azt el lehet mondani, hogy sok egyéni ügyvéd volt KATA-s és ennek megszűnésével sokan átalányadózásra váltottak, mely jóval nagyobb adóterhet rótt az ügyvédi társadalomra is, így sokan kényszerültek árat emelni. Manapság egy ügyvédi óradíj 30.000-50.000,-Ft körül mozog. Egy keresetlevél elkészítése, mellékletek összeállítása, beadása ügyféllel történő egyeztetés nagyjából 8-10 munkaórát igényel. És akkor a tárgyalásokról, esetleges további iratok elkészítéséről nem is beszéltünk.

Tehát a 30.000,-Ft-os válás igazán csak ideális esetben elképzelhető, alapként a nagyjából 500.000,-Ft-os válópert kell tekinteni, ha ügyvéd is részt vesz benne.

A lenti galériában 4 intő jelet mutatunk be, amik akkor jelentkeznek, ha a Házasságod a vége felé tart.