BELÉPÉS | REGISZTRÁCIÓ | 2014. szeptember 15., hétfő
KAPCSOLAT  


Család

Budapesti általános iskolák, I–XII. kerület

A 2010-es általános iskolai összeállításunkkal szeretnénk segíteni a választásban.

2011. 01. 25. 10:47

 

I. kerület

Batthyány Lajos Általános Iskola Batthyány u. 8. Tel.: 201-6282. 201-6846.
Montessori-jellegű osztály.
Budavári Általános Iskola Tárnok u. 9-11. Tel.: 375-1884.
Személyiségfejlesztés, nemzeti kultúra, hazaszeretetre nevelés.
Csalogány utcai Általános Iskola Csalogány u. 43. Tel.: 225-0452. 225-0450.
Sajátos nevelési problémás gyermeket fogadnak.
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Toldy Ferenc u. 28–30. 212 77 82.
A nyugat-európai katedrális kórusiskolák hagyományait és Kodály pedagógiáját követi.
Lisznyai utcai Általános Iskola Lisznyai u. 40–42. tel.: 375-4284.
Emelt szintű testnevelés.
Szent Benedek Általános Iskola Fő u. 30. Tel.: 201-43-28.
Kis létszámú osztályok, színvonalas oktatás, keresztény erkölcsiség.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gellérthegy u. 7. Tel.: 375-61-37.
Kis létszámú osztályok, családias, befogadó légkör.

II. kerület

Áldás utcai Általános Iskola
Áldás u. 1. Tel.: 212-4258.
Emelt szintű angol, matematika, művészet.
Baár-Madas Református Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna u. 3. Tel.: 212-1495.
Református hit és erkölcs, korszerű tudás. Ökoiskola.     
Budenz József Általános Iskola Budenz út 20-22. Tel: 394-3177.
Magas óraszámú nyelvoktatás (angol, német, francia).
Csík Ferenc Általános Iskola Medve u. 5-7. tel: 201-1137.
Sportiskola, heti 5 testnevelés. Játék és küzdelem nevű tantárgy.  
Fillér u. Általános Iskola Fillér u. 70–76. Tel.: 326-6617.
Német nemzetiségi tagozat, emelt szintű angol, gyermekközpontú.
Gustave Eiffel Francia Általános Iskola Máriaremetei út 193–199. Tel.: 275-4296.
Alapítványi, francia közoktatási program, sajátos étkezés.
Klebelsberg Kuno Általános Iskola Szabadság u. 23. Tel.: 397-45-69.
Meixner-féle diszlexia-prevenciós módszer, első évfolyamon pedagógiai asszisztens, differenciált tanulásszervezés, integrált osztályok.
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola Marczibányi tér 1. Tel.: 212-56-80.
Emelt szintű ének-zenei képzés, informatika.
Máriaremete-Hidegkúti Ökomenikus Általános Iskola Községház u. 10. Tel.: 397 4479.
Ökomenikus, bibliaismeret, etika, érzelmi nevelés.
Palotás Gábor Általános Iskola Ötvös J. u. 7. Tel.: 391-4830.
Beszédfogyatékos (diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia stb.) gyerekek iskolája, Meixner-módszer, budai zöldövezeti környezet, játszó- és sportudvar, nagy tornaterem, diétás menü.
Remetekertvárosi Általános Iskola Máriaremetei út 71. Tel.: 275-86-75.
Holisztikus környezeti nevelés, sajátos oktatás terepgyakorlatok, erdei iskola, témanapok, témahetek, táborok keretében, OKAIM-védjegyes Minőségi Nevelési-Oktatási intézmény, napi háromszori étkezés.
Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola Kossuth Lajos u. 15-17. tel: 275 7935
Waldorf-pedagógia, alapítványi iskola, vegetáriánus és reformétrend.
Pitypang Utcai Általános Iskola Pitypang u. 17. tel: 325-8827.
Zöld környezet, 3000 m2-es udvar, első osztálytól kezdve lehetőség angol-, némettanulásra.
Szabó Lőrinc Általános Iskola Pasaréti út 191–193. Tel.: 275-0197.
Angol-magyar két tannyelvű.
Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Gábor Áron u. 47. tel: 326-6648.
Tehetséggondozó program mellett nyelvi képzés.
Szent Angéla Általános Iskola Ady Endre u. 3. Tel.: 212-4151.
Keresztény, nemzeti értékrend, a Kárpát-medence ismerete.
Újlaki Általános Iskola Ürömi u. 64. tel: 335-0720.
220 éves múlt, modern, jól felszerelt tantermek, irodalmi, sport- és kézműves foglalkozások.
Törökvész Úti Általános iskola Törökvész út 67-69 tel: 325-6580.
Zöld környezet, ECDL-vizsgaközpont, speciális fejlesztő tantárgyak.

III. kerület

Andóra Ilona Ének-zenei Általános Iskola
Mókus u. 2. tel: 388-8903.
Alapítvány által működtetett ének-zene tagozatos iskola. Szelektív hulladékgyűjtés.
Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1. tel: 368-7818.
Egyéni bánásmód, napi testnevelés, angoloktatás.
Bárczi G. utcai Általános Iskola Bárczi Géza u. 2. Tel.: 243-1509.
Emelt szintű testnevelés, matematika, integrált fejlesztés, liszt-, tej-, tojásérzékeny, vegetáriánus étrend.
British International School Kiscelli köz 17. Tel.: 200-8488.
Alapítványi, angol és walesi nemzeti tanterv, brit tanárok, differenciált tanítás, nemzetközi egészséges táplálkozás, vegetáriánus menü.
Csillaghegyi Általános Iskola Dózsa György u. 42. tel: 368-6651.
Környezettudatos nevelés, nagy hangsúly a matematikán, zöld környezet.
Dr. Szent-Györgyi Albert Általános és Szakiskola Szérűskert u. 40. tel: 367-1429.
Tanulásmódszertan tantárgy az 5. osztálytól. Első osztálytól kezdve heti 5 angol- vagy németóra, emelt szintű testnevelés, egyéni fejlesztés igény szerint.
Első Óbudai Általános Iskola Vörösvári u. 93. Tel.: 388-6900.
Német nemzetiségi osztály, magas színvonalú idegennyelv-oktatás, lassított írástanulás, differenciált tanítás, játszóudvar, vegetáriánus étkezés.
Fodros Általános Iskola Fodros utca 38-40. Tel: 388-6585.
Sokoldalú fejlesztés, néphagyományok tisztelete, angol-német nyelvoktatás.
II. Rákóczi Ferenc Álatalános Iskola Erdőalja út 5. tel: 250-3269.
Zöld környezetben a Tábor-hegyen áll az iskola. Néphagyományok programsorozat.
Kerék Utcai Általános Iskola és Gimnázium Kerék utca 18–20. Tel: 388-9122.
Első osztálytól heti két angol- vagy németóra. Havonta színház, mozi, múzeum. 2. osztálytól erdei iskola, táborok télen-nyáron.
Keve-Kiserdei Általános Iskola Keve utca 41. Tel: 368-9220 alsó tagozat: Királyok Útja 178/e tel: 250-2039.
Rómaifürdőn, a Duna-parthoz közel. Számos sportolási lehetőség
Krúdy Gyula Általános Iskola Gyógyszertár u. 22–24. tel: 250-2724.
Angol két tannyelvű, tehetséggondozás.
Medgyessy Általános Iskola Medgyessy Ferenc utca 2-4. Tel: 388-4399.
Magoncképző program: ismerkedés az angol és a német nyelvvel, játék, sport, kreativitás.
Mozgásjavító Általános Iskola Ráby Mihály u. 16. Tel.: 240-1622.
Halmozottan sérült, mozgáskorlátozott tanulók iskolája, cukorbeteg, lisztérzékeny étrend.
Mustármag Keresztény Általános Iskola Templom u. 5. tel: 388-8130.
Ökomenikus szemléletű iskola, sport és kultúra.
Óbudai Harrer Pál Általános Iskola Harrer Pál utca 7. tel: 250-0887.
Az iskola alapelve: „amire egy ember képes, azzá kell válnia.”
Óbudai Nagy László Általános Iskola Zápor u. 90. tel: 250-2710, telephely: Váradi u. 15/b. Tel.: 367-5845. Emelt szintű angol, középpontban a gyermek, tehetséggondozás és felzárkóztatás.
Pais Dezső Általános Iskola Pais Dezső utca 1-3. Tel: 243-2951.
Ökoiskola, egészséges életmódra nevelés, tanulási zavarral, részképességhiánnyal küzdő tanulók integrált oktatása, a felzárkóztatáshoz pedagógus, logopédus és pszichológus.
Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola Fényes Adolf u. 10. Tel.: 388-8301.
Egészséges keresztény világkép, örömteli, szeretetteljes légkör.   
Szent Miklós Általános Iskola Miklós tér 5. Tel: 453-4800. Tel: 388-9538.
Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek iskolája, komplex személyiség- és magatartásfejlesztés, szenzomotoros koordinációfejlesztés, diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia- korrekció, zene-, képzőművészeti és pszichotereápia.
Óbudai Waldorf Bécsi út. 375. Tel.: 430-0921.
Alapítványi, Waldorf-pedagógia, vegetáriánus és reformétkezés.
Zipernowsky Károly Általános Iskola Zipernowsky Károly u. 1–3. tel: 388-6556.
Változatos sportolási lehetőségek, sportosztály, drámapedagógia.

IV. kerület

Angol tagozatos Általános Iskola
Fóti út 66. Tel.: 233-1018.
Emelt szintű angol, mindennap torna, erős, következetes.
Árpád Fejedelem Általános Iskola Árpád út 161–163. tel: 369-8991.
Emelt szintű angol nyelvoktatás.
Bajza József Általános Iskola Bajza u. 2. tel: 369-1195.
Kertvárosi hangulatú iskola. Egészséges életmódra való nevelés, köpeny és váltócipő kötelező. A klasszikus értékek tisztelete.
Benkő István Református Általános Iskola Nyár u. 4. Tel.: 369-1851.
Családias környezet, erkölcsi, érzelmi nevelés, stresszmentes terhelés, napi háromszori étkezés.
Bródy Imre Oktatási Központ Általános Iskolai Tagozat Langlet Waldemár utca 3 /5. Tel: 369-4917.
Nyelvi, sport és művészeti osztályok.
Csokonai Vitéz Mihály 12 évfolyamos Gimnázium Bőrfestő u. 5–9. tel: 380-7170.
Hitvallás: Merj gondolkodni! Az oktató-nevelő munka 1. osztálytól érettségiig kerettantervre épülő, adaptált tanterv szerint. Reál és humán irányultság, emelt óraszámú matematika és informatika, emelt óraszámú idegen nyelv és magyar (dráma).
Éltes Mátyás Újpesti Speciális Általános Iskola Venetiáner u. 26. Tel.: 369-3384.
Tanulási és értelmi képességeikben akadályozott, autista és autisztikus gyermekek iskolája.
Homoktövis Általános Iskola Homoktövis u. 100. tel: 233-37-69.
Ökoiskola, változatos táborok, programok már ovisoknak is.
Humánus Alapítványi Általános Iskola Megyeri út 20/b tel: 231-7020.
A pozitív gondolkodás kiemelt szerepe, személyközpontú módszerek, a természetes életrendhez igazított időbeosztás, hagyományos cikluszáró események minden évben. Az őszi szüreti mulatság, a téli karácsonyozás, a tavaszi farsangolás és húsvét, a nyári erdei iskola megszervezésében a gyermekek, pedagógusok, szülők egyaránt részt vesznek
Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola Hajló u. 2–8. Tel.: 230-63-91.
Angol-magyar két tannyelvű, anyanyelvi tanárok, fakultációs rendszer: sakk, kézművesség, újságírás, 8. évfolyamon záróvizsga, nagy tornaterem, táncterem, sportudvar.
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Erzsébet utca 69. tel: 369-22-73 (alsó tagozat); 369-36-27 (felső tagozat és gimnázium).
Emelt szintű angol és német nyelvoktatás, színes sportélet, táborok, erdei iskola.
Megyeri úti Általános Iskola Megyeri út 20/a tel: 233-2370.
Családias légkör, barátságos környezet, mindennapos testnevelés, informatikai tagozat.
Német tagozatos Általános Iskola Pozsonyi u. 3. Tel.: 369-2741.
Emelt szintű német, családias légkör, színvonalas, napi háromszori étkezés.
Pécsi Sebestyén Általános Iskola Lőrinc utca 35–37. Tel.: 369-18-26.
Emelt szintű ének-zene, a biztonság légköre, műveltség, pozitív értékrend, háromszori étkezés.
Szent János Apostol Általános Iskola Tanoda tér 6. Tel.: 369-2148.
Katolikus, szeretetteljes közösség, művészeti nevelés, kerámia, néptánc, bábozás, színjátszás, napi háromszori étkezés.
Szigeti József utcai Általános Iskola Szigeti József u. 1-3. tel: 369-6706
Mindennapos testnevelés, kihelyezett zeneoktatás, tágas udvar.
Szőnyi István Általános Iskola Lakkozó u. 1. tel: 380-6175
Szűcs Sándor Általános Iskola Ugró Gyula sor 1-3. tel: 233-2978.
Kiemelt hangsúlyt kap az anyanyelv és a matematika oktatása. Ökoiskola.
TESI-SULI, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola Munkásotthon u. 3. tel: 369-2729.
Emelt szinten tanítanak testnevelést és angol nyelvet.

V. kerület

Alkotmány utcai Általános Iskola Alkotmány u. 23. Tel: 312-4270.
Sajátos nevelési igényű, illetve tanulásban akadályozott gyerekek oktatása integráltan.
Hild József Általános Iskola Nádor u. 12. Tel.: 312-6821.
Emelt szintű matematika, idegen nyelvek (angol, német nemzetiségi).
Szemere Bertalan Általános Iskola Szemere u. 3-5. tel: 3127-660.
Nagy múltra visszatekintő iskola, művészeti tantárgyak, sport, az angol nyelv kommunikációközpontú oktatása, tanulástechnika tantárgy.
Szent István Általános Iskola Szent István tér 13-14. Tel.: 332-6355.
Ének-egyházzene, komplex művészeti oktatás, idegen nyelv.
Váci utcai ének-zenei Általános Iskola Váci u. 43. Tel.: 318-1761.
Emelt szintű ének-zene (Kodály módszer), angol, matematika, családias légkör, gyermekközpontú, jó kapcsolat a szülőkkel.
Ward Mária Általános Iskola Molnár u. 4. Tel.: 267-0233.
Katolikus szellemiség, szeretetteljes légkör, gyermekközpontú, Meixner-módszer.

VI. kerület

Bajza Utcai Angol Kéttannyelvű, Ének tagozatos, Német Nemzetiségi Általános Iskola
Bajza u. 49-51. tel: 437-0180. Mindennapos testnevelés, két tannyelvű képzés.
Gyermekház Általános Iskola és Gimnázium Bajza u. 26. Tel.: 321-5675.
Alapítványi, tehetséges gyerekeknek, akik a hagyományos iskolarendszerben nem működnek „mások”, iskolaellenesek, emocionálisan instabilak, ingyenes oktatás.
Derkovits Gyula Általános Iskola Városligeti fasor 4. Tel.: 342-8542.
Emelt szintű számítástechnika- és drámaoktatás, család és gyerekbarát, ÖKO-iskola, kiváló tárgyi feltételek és felszereltség.
Erkel Ferenc Általános Iskola Szív u. 19-21. Tel.: 322-4489.
Komplex természettudomány, francia, ének-zene emelt szinten, aktív, élményszerű tanulás, jól felszerelt.
Hriszto Botev bolgár-magyar kéttannyelvű általános iskola Bajza u. 44. tel: 269-5280.
Két tanítási nyelvű általános iskola. Erdei iskola.
Terézvárosi két tannyelvű Általános Iskola Pethő Sándor u. 4. Tel.: 321-7349.
Három tantárgy angolul, illetve németül, japán és orosz nyelvoktatás, napi háromszori étkezés, az iskolát a Skót Misszió alapította, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyerekeket fogad.  
Vörösmarty Mihály Általános Iskola Vörösmarty út 49. tel: 312-7811.
Angol és matematika oktatása emelt szinten, logopédiai osztály sajátos nevelési igényű gyerekeknek, iskolakóstolgató foglalkozások leendő elsősöknek.

VII. kerület

Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola Alsóerdősor u. 14-16. tel: 342-7773.
Egészséges életmódra, környezetre nevelés, néptánc, sportkör.
Amerikai Alapítványi Általános Iskola Wesselényi u. 44. Tel.: 322-2843.
Egyházi iskola, zsidó tradíciók, gyerekközpontú, kóser konyha, ingyenes oktatás. Magyar-angol két tannyelvű (angol), fejlesztés és felzárkóztatás, tej- és lisztérzékeny menü.
Baross Gábor Általános Iskola Hernád u. 42-46. tel: 344-6635.
4. osztálytól csoportbontásban három nyelv: angol, olasz és német. Igény szerint szakkör keretében francia, orosz is választható. 15 000 kötetes könyvtár,
Belső- Erzsébetvárosi Általános Iskola Kertész u. 30. tel: 322-7694.
Angol vagy német nyelv oktatása, informatika, színitagozat.
ELTE- Bárczy Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Damjanich u. 41-43. tel: 461-3726.
Logopédiai tagozat, diszlexiás, diszgráfiás, sajátos nevelést igénylő gyerekek oktatása. Meixner-módszer, úszásoktatás, gyógytestnevelés.
Erzsébetvárosi Általános Iskola Dohány u. 32. tel: 322-1663.
Iskolakóstolgató, dráma, angol vagy német nyelv.
Janikovszky Éva Általános Iskola Rottenbiller u. 43–45. Tel.: 342-6999.
Differenciált oktatás, beszélgetőkörök, sok mese, zöld udvar, biobüfé.
Julianna Református Általános Iskola Városligeti fasor 5. Tel.:351-7995.
Gyermekközpontú nevelés és közösségformálás.
Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola Dob u. 85. tel: 322-6833.
Budapest egyik legszebb, szecessziós stílusban épült iskolája. Heti 5 órában, csoportbontásban, anyanyelvi tanárokkal angoloktatás, más tantárgyak bizonyos témakörei a célnyelven. 6-7.-ben brit, illetve amerikai civilizáció angol nyelven. 7-8.-ban nyelvvizsga-előkészítő. EURO-nyelvvizsga tehető.
Molnár Antal Zeneiskola Erzsébet körút 32. tel: 342-6128.
Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény.
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Rózsák tere 6-7. tel: 351-6556. Önkormányzati iskola.


VIII. kerület

Bárczi Gusztáv Általános Iskola Üllői út 76. Tel.: 313-9288.
Középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek iskolája. Az OM által kitüntetett minőségi intézmény, sajátos étkezés.
Deák Diák Általános Iskola Köztársaság tér 4. tel: 333-5390.
Emelt szintű angol vagy német nyelvoktatás, erdei iskola, művészeti képzés, izgalmas táborok.
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola Trefort u. 8. tel: 266-3322.
Hatosztályos gimnázium, heti 3 testnevelésóra, az 1 idegen nyelv (7. osztálytól) választhatóan angol vagy német, a második (9. osztálytól) választhatóan francia, angol, német, latin, spanyol, orosz, kínai.
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Horváth Mihály tér 8. Tel. 210-1031.
Kiemelkedő képességű gyerekek magas szintű oktatása, versenyfelkészítése, tehetséggondozás.
Kharisz keresztény Általános Iskola Golgota u. 3. tel: 210-8194.
Az iskola fenntartója a Magyarországi Biblia Szól Egyház, amely tagja a Greater Grace World Outreach nemzetközi evangelizációs szervezetnek. Énekkar, íjászat.
Lakatos Menyhért Általános Iskola Erdélyi u. 6-8. tel: 313-9486.
Negyedik osztálytól angol nyelv (heti 3 óra), érdeklődés szerint német nyelvi szakkör, sportolási lehetőség, érdekes szakkörök.
Losonci Téri Általános Iskola Losonci tér 1. Tel.: 314-0014.
Emelt szintű sportoktatás, úszás tornaórán saját tanuszodában, emelt szintű nyelvoktatás, játszó- és sportudvar.
Molnár Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Somogyi Béla u. 9-15 tel: 484-0659.
Magyar–angol két tannyelvű oktatás, idegen nyelvek (német, angol) oktatása, informatikai oktatás, természettudományi nevelés-képzés, művészeti oktatás. Testi nevelés szoros együttműködésben külső sportegyesületekkel.
Németh László Angol–Testnevelés tagozatos Általános Iskola Német u. 14. tel: 334-3779.
Logopédiai osztály, emelt szintű testnevelés-oktatás, angol és német nyelvoktatás 1. osztálytól. Akreditált ECDL-oktató- és vizsgaközpont. Kerámia szakkör, 15 000 kötetes könyvtár, korszerű számítástechnikai terem.
Práter Általános Iskola Práter u. 15. tel: 334-2396.
Emelt szintű ének-zene-, informatika- és matematikaoktatás, angol és német nyelv oktatása bontott csoportban, nyelvi laborban. Étkezési lehetőség minden tanulónak, igény szerint étkezési problémával (pl. lisztérzékenység) küzdőknek is étkeztetés.
Vajda Péter Énekzenei és Általános Iskola Vajda Péter u. 25-31. tel: 333-4913.
Erőszakmentes, egészségtudatos ökoiskola, emelt szintű ének-zenei és sportiskolai tagozat.


IX. kerület

Bakáts téri ének-zenei Általános Iskola Bakáts tér 12. Tel.: 217-0485.
Emelt szintű ének-zene, testnevelés.  
Dominó Általános Iskola Lenhossék u. 24–28. Tel.: 455-1020.
Családközpontú, pszichés fejlődési zavarok miatt a tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeknek. Jenaplan pedagógia.
Ferencvárosi Komplex Általános Iskola Gát u. 6. Tel.: 215-7381.
Enyhén értelmi sérült gyermekek iskolája, autista, iskolai, óvodai tagozat, középsúlyos értelmi fogyatékosok integrálása.
József Attila Általános Iskola Mester u. 67. Tel.: 215-1235.
Alapfokú művészetoktatási intézmény: drámafoglakozások, bábjáték, képzőművészet, számítógépes grafika, napi háromszori étkezés.
Kosztolányi Dezső Általános Iskola Ifjúmunkás u. 1. tel: 282-6484.
Minőségi oktatás, gyermekszerető pedagógusok, erdei iskola, sí-, sátoros, lellei tábor, kézműves- és nyelvi tábor, 6 éve részvétel a Güntersbergi Ifjúsági Találkozókon a németországi Harz-hegységben, Németországban.
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ifjúmunkás u. 13. Tel.: 348-0453.
Két tannyelvű, angol–magyar, erős iskola.
Molnár Ferenc Általános Iskola Mester u. 19. tel: 216-0056.
Kézműves, matematika-informatikai és sportosztályok, 3 tornaterem, felújított tantermek, focipálya.
Patrona Hungariae Általános Iskola Knézich u. 3-13 tel.: 217-0337.
Hat évfolyamos általános iskola, a keresztény értékrend közvetítése.
Szentgyörgyi Albert Általános iskola Lónyay u. 4/c–8. tel: 217-6476.
Önismereti és néptáncóra 1. osztálytól, logopédiai és fejlesztő pedagógusok segítik a tanulási nehézséggel küzdőket, gyógytestnevelés, korcsolyaoktatás, tehetséggondozó program, erdei iskola.
Telepy Károly Általános Iskola Telepy út 17. tel: 216-1214.
Testnevelés szakos iskola.
Weöres Sándor Általános Iskola Lobogó u. 1. tel: 280-5994.
Tanuszoda, jégcsarnok, emelt szintű testnevelés, angol nyelvoktatás, számítástechnika, ECDL-program.

X. kerület

Bem József Általános Iskola Hungária Krt. 5–7. tel: 261-6786.
Környezeti közösségi nevelés, személyiségfejlesztés nevű tantárgy, néptánc, angol nyelv.
Éltes Mátyás Általános Iskola Újhegyi sétány 9–11. Tel.: 262-4313.
Tanulásban akadályozott, „más fogyatékossággal” bíró vagy magatartászavaros gyermekeknek, speciális diéta.
Fekete István Általános Iskola Harmat u. 196-198. tel: 260-2136.
1. évfolyamtól kezdve a mindennapos testedzés keretében igény szerint választható úszóosztályok. Az úszásórák naponta a tanítás végéhez csatlakoznak. Az 1-2. évfolyamon heti 3 alkalommal 5 úszásóra, a 3-4. évfolyamon heti 2 alkalommal 4 úszásóra. Emellett heti 2, illetve 3 tornatermi óra. Az úszásoktatást az Újhegyi Uszoda oktatói saját szakmai programjuk alapján végzik.
Harmat utcai Általános Iskola Harmat u. 88. Tel.: 260-1817.
Emelt szintű ének-zene, énekkar.
Kada Mihály Általános Iskola Kada u. 27-29 tel: 262-0177.
Úszásoktatás a testnevelés óra keretén belül, néptánc, szolfézs.
Keresztúry Dezső Általános Iskola Keresztúri út 7-9. tel: 263-0367.
Alternatív és drámapedagógia, angol vagy német 1. osztálytól folyamatosan. 5. osztálytól csoportbontásban, emelt óraszámban (5 óra/hét).
Kertvárosi Általános Iskola Jászberényi út 89. tel: 262-7252.
Informatika, néptánc, igény szerint logopédia, differenciált képességfejlesztés, gyógytestnevelés, úszásoktatás a 4–8. osztályban csoportbontásban, heti három órában. Lahetőség az angol, olasz, spanyol és német nyelv tanulására.
Montessori Sibrik Miklós út 76–78. Tel.: 261-0951.
Alapítványi, Montessori-pedagógia.
Orchidea Iskola Cserkesz u. 10-14. tel: 433-4141.
Magániskola, már 1. osztálytól angolul tanulnak. Az 5. osztálytól a reál tantárgyak (matematika, biológia, kémia, fizika, informatika) angol nyelven, földrajz és művészet magyar nyelven. Úszásoktatás, kirándulások, szakkörök.
Szent László Általános Iskola Szent László tér 1. Tel.: 260-6558.
Emelt szintű ének-zene és testnevelés, liszt- és tejérzékeny étkezés.
Széchenyi István Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Újhegyi sétány 1-3. tel: 264-9846. Mindennapos testedzés, úszás, extrém sportok, 1–4. osztályokban kéttanítós rendszer (tantárgyak, valamint szabadidős foglalkozások szerinti váltásban, iskolaotthonos formában). Szabadidőben játékos formában idegen nyelvi előkészítő és számítástechnikai ismeretek. 3 év nyelvi előkészítés után az angol és a német nyelv közül lehet választani.
Szervátiusz Jenő Általános Iskola Kőbányai u. 38. Tel.: 262-1012.
Rekreáció–angol szakos osztályok, 8. végén nyelvvizsga.
Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti Tagintézménye Üllői u. 118. tel: 263-0956.
Wesley János Általános Iskola Dankó u. 11. tel: 210-5400.


XI. kerület

A kerület összes iskolájában reformétkezés van.

Ádám Jenő Általános Iskola Köbölkút u. 27. tel: 386-4610.
Ének-zenei tagozat, 3 kórus. 3. osztálytól kezdve angol, illetve német nyelv: alsó tagozaton és a felső tagozat zenei osztályaiban heti 3 órában, normál osztályokban heti 4 órában, lehetőség szerint bontott csoportokban.
Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola Albertfalva u. 9–11. Tel.: 208-4030.
Don Bosco megelőző lelkisége, liszt- és tejérzékeny menü.
Bárdos Lajos Baranyai u. 16–18. Tel.: 381-0662.
Emelt szintű német, angol, spanyol, latin és ének-zene, környezetvédelem, informatika.
Bethlen Gábor Általános Iskola Bartók Béla út 141. Tel.: 203-8933.
Emelt szintű ének-zene oktatás.
Bocskai István Általános Iskola Bocskai út 47–49. tel: 209-9163.
Számítástechnika, néptánc, sakk, német, angol, matematika, fejlesztő foglalkozások.
Farkasréti Általános Iskola Érdi u. 2. tel: 319-0170.
3 tornaterem, tanuszoda, könyvtár. Idegen nyelv (angol vagy német) 1. osztálytól játékos, szóbeli formában, választható óra keretében. 4. osztálytól az idegen nyelv heti 3 órában kötelező tantárgy. Felsősöknek a kötelező óraszámon felül plusz heti 1 idegennyelv-óra választható.
Gárdonyi Géza Általános Iskola Bartók Béla út 27. Tel.: 381-0672.
Emelt szintű angol, német, „rend, fegyelem, szeretet”, napi háromszori étkezés, lisztérzékeny menü.
Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Törökugrató u. 15. tel: 246-5340.
A német nemzetiségi osztályban két tannyelvű oktatás folyik. Angol nyelv a nem nemzetiségi osztályokban az 1. osztály 2. félévétől szakkör formában; a 4. évfolyamtól heti 3 órában, csoportbontásban. A testnevelési órák keretében az alsó tagozaton kötelező úszásoktatás.
Kelenvölgyi Általános Iskola Kecskeméti József u. 14. Tel.: 424-5374.
Alapismeretek, alapkészségek biztos elsajátítása nyugodt, családias légkörben, kertvárosi környezetben.
Keveháza utcai Általános Iskola Keveháza u. 2. Tel.: 204-0854.
Emelt szintű angol, Montessori-osztály, szeretteli légkör.
Kincskereső tagiskola Fogócska u. 6. tel: 208-5538.
Hatosztályos kisiskola, osztályzás a 4. osztálytól. Drámajáték, fafaragás, szolfézs.
Lágymányosi Általános Iskola Egry József u. 3-11. tel: 466-5868.
Számítógéppark, zeneiskola, tanulószoba.
Mérei Ferenc Általános Iskola Mezőkövesd út 10. Tel.: 203-1580.
Lépésről lépésre Gyermekközpontú Iskolai Program, Meixner-módszer, naponta torna, integrált iskola, napi háromszori étkezés.
Montágh Imre Általános Iskola Fogócska u. 4. Tel.: 464-3321.
Tanulásban és értelmileg akadályozottaknak, halmozottan sérülteknek.
Őrmezei Általános Iskola Menyecske u. 2. tel: 310-0136.
Ökoiskola. 1-2. –ban játékos angol vagy német; 4. osztálytól bontott csoportok; az emelt szinten a heti 3 óra mellett plusz 1 óra. Differenciált foglalkozások tanulási nehézségekkel és szociális hátránnyal küzdőknek. A 7-8. évfolyamon a magyar nyelvtan- és irodalom, valamint a matematika képességek szerinti csoportbontásban.
Petőfi Sándor Általános Iskola Kiskőrös u. 1. tel: 208-4408.
Az általános iskolai tanulmányok a gimnáziumi tagozaton folytathatók. Érettségi után lehetőség kétéves, két nyelvvizsgát adó menedzserasszisztensi képesítésre.
Talento-ház Alapítványi Általános Iskola Rátz László u. 4. tel: 204-0847.
1-2.-ban heti 5, 3-4.-ben heti 6, 5-8.-ban 7 órában angol nyelv kiscsoportos oktatásban. A hagyományos ünnepekhez kapcsolódva alkotónapok. A testnevelés órákon túl lehetőség hetente egyszer teniszezésre, szakedzői vezetéssel.
Teleki Blanka Általános Iskola Bikszádi út 61–63. Tel.: 205-7171.
Német nemzetiségi két tannyelvű, emelt szintű angol, diétás étkezés.
Domokos Pál Péter Általános Iskola Sopron út 50. Tel.: 204-1201.
Emelt szintű angol és német, Meixner-program, diétás menü.
Mozgássérültek Pető András Intézetének Általános Iskolája Villányi út 67. Tel.: 372-7350.
A konduktív pedagógia alapelvei szerinti mozgás-, készség és képességfejlesztés, iskolaotthon is.
Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola és Gimnázium Aga u. 10. Tel.: 209-36-08.
Alapítványi, Rogers pedagógia, személyiségközpontú, szorongásmentes légkör, kis létszámú osztályok, vegetáriánus étrend.
Újbudai Almamater Általános Iskola Repülőtéri út 6. tel: 309-7353.
Alapítványi iskola zöldövezetben. Művészeti képzés, Waldorf-módszer, reformétkezés.
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Bikszádi u. 11-15. tel: 205-8074.
Sportiskola.  

XII. kerület
 
Arany János Általános Iskola Meredek u. 1. tel: 319-3381.
Ökoiskola.
Budapesti Osztrák-Magyar Európaiskola Istenhegyi út 32. tel: 356-4657.
Alapítványi iskola. Hangsúly a német és angol elsajátításán, diákközpontú tanítási fomák, kommunikatív oktatás, úgynevezett „szabad nevelés”, Montessori- és Freinet-pedagógia.
Budapesti Német Általános Iskola Cinege u. 8/c. Tel: 391-9100.
Alapítványi, német tannyelvű.
Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola Diana u. 35–37. Tel.:275-57-80.
Emelt szintű testnevelés, idegen nyelv, informatika, a Testnevelési Egyetem gyakorló iskolája, a tanulók az egyetem összes szakosztályában sportolhatnak, reformétkezés.
Fővárosi Önkormányzat Nyitott Világ Iskolája Diósárok u. 40. Tel.: 214-1000.
Tanulási részképességzavarokkal, beilleszkedési problémákkal küszködő gyermekek iskolája.
Greater Grace Nemzetközi Általános Iskola és Gimnázium Szilágyi E. fasor 22/b, tel.: 274-4053.
Keresztény szellemiségű, nemzetközi oktatási intézmény az óvodától a gimnáziumig.
Hegyhát úti Általános Iskola Hegyhát út 19. Tel.: 395-6587.
Diszlexiás, diszgráfiás, tanulásban akadályozott gyerekek iskolája.
International School of Budapest Konkoly-Thege M. u .21. Tel.: 395-6534.
Alapítványi, angol–magyar két tannyelvű, angol és amerikai tanterv, erdei környezet, 15 fős osztályok, étkezésnél vallási szabályok, előírások figyelembe vétele.
Jókai Mór Általános Iskola Diana u. 4. Tel.: 395-8167.
Emelt szintű német nemzetiségi, komplex művészeti oktatás, a nemzeti kulturális-szellemi örökség tisztelete.
Kiss János Általános Iskola Kiss János altb. u. 31. Tel.: 225-0670.
Emelt szintű angol-német, polgári értékek, diétás étkezés, igényes géppark.
Kós Károly Általános Iskola Városmajor u. 59. Tel.: 225-0967.
Emelt szintű ének-zene, matematika-informatika, művészet, humanista szellem, klasszikus erkölcsi értékek. Az Éva ajánlata – mert jó légkörű suli, és a jó tanulókat felveszik a Városmajori Gimnáziumba.
Lauder Javne Budakeszi út 48. Tel.: 275-2240.
Alapítványi, liberális szellemű zsidó iskola, gyermekközpontúság.
Németvölgyi Általános Iskola Németvölgyi út 46. Tel.: 356-0046.
Emelt szintű nyelv, informatika, rajz, logopédiai osztály, napi háromszori étkezés
Pannonia Sacra Csaba u. 16/b. Tel.: 225-05-056.
Katolikus, művészet, nemzeti hagyományok, kötelező furulya és néptánc.
Tamási Áron Általános Iskola Mártonhegyi út 34. Tel.:356-1489.
Emelt szintű ének-zene, testnevelés, tehetséggondozás és felzárkóztatás, diszlexiás gyerekek integrálása, diétás menü.
Vakok Batthyány László Római katolikus Általános iskolája Mátyás király út 29. Tel.: 395-8323.
Látás-, mozgás-, hallássérült gyerekek iskolája.
Virányos úti Általános Iskola Virányos út 48. Tel.: 394-5015.
Emelt szinten nyelvek, számítástecnika, gyermekközpontú, napi háromszori étkezés, diétás étkezés.
Zugligeti Általános Iskola Zugligeti út 113. Tel.: 200-8721.
Emelt szintű angol, matematika, egészséges életmódra nevelés, családias légkör, erdei környezet, sportpályák, játszóterek.

Az összeállítás folytatása, a XIII. kerülettel kezdődően a Budapesti általános iskolák 2. részben olvasható.

« visszaKommentekAjánlott cikkek ebben a témában

Budapesti óvodák, I–XII. kerület

2010-ben is összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a budapesti óvodákról. Ez a sehol fel nem lelhető lista áttekintést ad az óvodák sokszínűségéről, és reményeink szerint segítséget nyúlt azoknak, akik a fővárosban óvodát keresnek gyermeküknek.

2011. 02. 25. 11:20

Sokadik esély

Vannak gyerekek, akikkel mindig baj van. Állandóan konfliktusba keverednek, tanulási problémákkal küszködnek, képtelenek beilleszkedni.

2010. 06. 01. 15:10

Képességfejlesztés az előnyökért

Itthon (ellentétben az angolszász országokkal) egyazon kifejezést használnak a valóságos, gyógypedagógiai célzatú korai fejlesztésre és az inkább divatnak számító kisgyermekkori képességfejlesztésre. Hogy mi a különbség? Szó szerint ég és föld. Szükség és lehetőség. Daniss-Bodó Eszter írása

2010. 06. 01. 15:09

Hogyan válasszunk óvodát?

A legfontosabb információs forrás a közeli játszótér.

2010. 06. 01. 10:46

A mi zöld óvodánk

Riport egy 13. kerületi környezetbarát óvodáról.

2010. 06. 01. 10:45

2014. 09. 09. 10:12

Gyereket akarok, bármi áron!
A szeptemberi Éva számos oldalról közelíti meg a családalapítás sokszínű témáját.

2014. 08. 29. 14:04

Milyen érzés, amikor gyereked van? – 10 idézet hírességektől
Robbie Williams, Elle MacPherson, Steve Jobs mondja el nekünk, milyen szülőnek lenni.

2014. 08. 26. 08:56

A HELYTELEN tanulás 10 szabálya
Ha rossz tanuló akarsz lenni, feltétlenül kövesd ezeket a szabályokat!

2014. 08. 22. 10:01

A helyes tanulás 10 szabálya
Hogyan lesz valakiből eredményes diák? Íme a tanulás 10 alapvetése címszavakban.

2014. 08. 21. 12:18

Munka és anyaság: tippek időzsonglőröknek
Hogyan osszuk be a legokosabban az időnket? 3+1 szuperhasznos tipp!

Ne próbáld ki, mert akkor többé nem akarsz dobozos gyümölcslevet!
Engedd, hogy a Kinder Bueno egy kis álmodozásra csábítson!
A Kinder Bueno legújabb nyereményjátékán Te is megnyerheted álmaid ajándékcsomagját!
Megtaláltam a fogaimnak az igazit!
Nem is tudom, mióta keresem már, de most végre megvan. Érzem, hogy ő az igazi, ez első pillantásra szerelem...
A SZÉPÍTŐ AMETISZT
Az ametisztes, holisztikus Spa kezelés már itthon is kipróbálható.A hűtőszekrény remek találmány: örökké eláll benne minden, továbbá szinte magától tisztul. Nem igaz?

„igazán izgalmas volt ebben a délutánban az az, hogy a különböző korú gyerekek hogyan találják meg egymás között az összhangot"

„Elkészítése 10 perc, elfogyasztása kb. 1 perc, annyira könnyű."


10 módszer boldogságod növeléséhez
Próbáld alkalmazni a következő ’stratégiákat’, hogy növeld boldogságérzetedet.
Megtaláltam a fogaimnak az igazit!
Nem is tudom, mióta keresem már, de most végre megvan. Érzem, hogy ő az igazi, ez első pillantásra szerelem...
Divatmárkákkal és színes szolgáltatásokkal vár a Tesco Üzletsor!
Útinapló – Bosszankodás a Vezúv lábánál
Avagy mit tettünk a nyaralásunk alatt, amikor jött az átkozott felfázás...


Mikor vágyik szexre a nő? Olvass a szemében!
Nem tudod eldönteni, hogy bejössz-e a lánynak, vagy sem? Akkor nézz mélyen a szemébe, hiszen innen rengeteg romantikus érzelemre fény derülhet- állítják a University of Chicago kutatói. még több

Hogyan működik a fájdalom?
Az idegrendszered segít abban, hogy fénysebességgel válaszolj a fájdalomra. Ez jó hír, hiszen ha lassabban reagálna, abba is belehalhatnál ha megégetnéd az ujjad főzés közben. Nézd meg, hogyan is zajlik a folyamat. még több

2 tanács, hogy ne rontsd el
Mitől lesz valaki sikeres szülő? Sokáig úgy gondoltam, hogy a válasz pofonegyszerű: csak annyi a dolgom, hogy mindig az ellenkezőjét csinálom annak, amit a szüleim tennének egy adott helyzetben. Persze a dolog a valóságban nem így működik, de ha van gyereked, szerintem tudod, mire gondolok. A szülőség valójában egy megnyerhetetlen meccs egy olyan sportágban, amelyben személyiséged jobban megmutatkozik, mint intellektuális és taktikai képességeid. A hibalehetőség a gyereknevelés kódolt velejárója; hibáid pedig olyan hatással lesznek srácaidra, amelyeket nem láthatsz előre. A gyereknevelésben azonban van tere a javításoknak is. Szerencsére nem csak a saját hibáidból tanulhatsz: íme néhány részlet Az apák baklövéseinek egyetemes nagykönyvéből. még több

Kerüld el az összeomlást
Az ingerült reakcióid miatt környezeted furcsán nézhet rád. Tanuld meg kezelni a nehéz pillanatokat, hogy boldogabb, egészségesebb és népszerűbb lehess. még több

A hengerezés a regeneráció legjobb módja?
Az izmok gyúrása a kemény munka után segíti a fájdalom enyhítését a letapadások (kötőszöveti csomók, összenövések) fellazításával és a véráram fokozásával. De a habhenger csak egy a sok eszköz közül, amiket előtte, utána vagy edzések között használhatsz a hajlékonyság és a gyors felépülés érdekében. Itt van még három opció, amire talán sose gondoltál. még több

Emelkedj a gondok fölé
A kígyózó sorok, a magas árak és a sok utas mind-mind megkeserítheti utazásod. Hagyd, hogy a legjobbak mutassák meg neked, hogyan felejtsd a tranzitban a problémáidat. még több

Fuss gyorsabban, növeld az állóképességed és törd meg a rutint 2.
Az olimpiai maratonista, Ed Eyestone tanácsait mutatjuk meg. Mint gyakorlott futó, ő is bevallja: a futás unalmas is lehet – főleg, ha a szokásos 6-8 kilométert teljesítjük nap mint nap nap, hétről-hétre, évről-évre. Emiatt még is idős veteránok és fiatal anyukák is megelőzhetnek minket a versenyeken. még több

Könnyű kagyló kezdőknek
Ha szereted a kagylót, otthon is egyszerűen elkészítheted. Nem kell hozzá más, csak egy grillsütő vagy serpenyő. még több

Túl gyorsan öregszel?
Tested érzékeny műszer, ezért fontos, hogy megfelelően karban­tartsd. Kellő odafigyeléssel sokáig kortalan maradhatsz. még több

Csábítsd el habbal
Dee Patel, a nashville-i Hermitage Hotel általános igazgatóhelyettesének és fürdőfelügyelőjének (igen, tényleg létezik ilyen) négylépéses relaxációs módszerével segíts feloldani kedvesedben a feszültséget. még többMennyire egészséges a Rio Mare tonhal?
Annyira, hogy a finom termékekre még egy hollywoodi filmsztár sem tud nemet mondani!
Hévíz az új fővárosunk!
Idén Hévíz nyerte el a Magyar Dal Fővárosa címet, így szeptember 12. és 14. között színes programokkal és számos különlegességgel várja a látogatókat.
Családos, sportolós, strandolós? Találd meg a személyiségedhez illő szállodát a Vatera Sztárajánlatok között
Szeretsz fotózni? És szeretnél egy szuper felszerelést?
Gyere és játssz velünk a Kiérdemelt Bizalom oldalon!

interjú divat gluténmentes horoszkóp ingyenesen letölthető ipad játék jóga kávé kölyök kutya lakberendezés mai tipp Mit főzzek ma? nyaralás nyereményjáték recept pszichológia szépség és divat szépség Szerkesztői levél szingli táborkereső vásárlás Pócsik Anita fotó mindjárt péntek advent ajándék anti-aging édesség életem könyvei öko bicikli ősz dekoráció DIY forró levesek gebegyerek gyereknevelés gyors receptek hétvége instagram iskola karácsony menü Nényei Borbála programajánló psziché sütőtök spórolás társadalom tél utazás vicces videók webshop párkapcsolat test és lélek nők elleni erőszak magyar gyártmány közösségi oldalak iskolamelléklet boldogság csináld magad kreatív Pinterest közösségi média Boldogság egészség film gyerekszáj időbeosztás kézápolás könyv plus size zoo10 módszer boldogságod növeléséhez
Próbáld alkalmazni a következő ’stratégiákat’, hogy növeld boldogságérzetedet.
Egy szenzációs magyar márka:
Az ENIHORN márka mögött egy tökéletes ízlésű hölgy áll, Horn Enikő. Ismerd meg!
Fújd be magad kristállyal!
Nyakunkon a kánikula, de a kellemes, hűs levegőt adó légkondicionálót nem vihetjük mindenhová magunkkal...
Kombináljuk okosan ruhatárunk színeit!
A színek összepárosításához nem szükséges varázserő: a megoldás a színelméletben rejlik!


A 3 legjobb naptej babáknak Nem mindegy, mit kenünk a legkisebbekre!
Pofonegyszerű DIY: a tökéletes nyári ruha
Különleges és egyedi nyári ruhát készíthetsz magadnak két izgalmas, mintás selyemsálból!
MAGYARORSZÁG SZÉPEIT AZ IL BACIO DI STILE ÖLTÖZTETI
A Miss World Hungary versenyzőit Budapest legszebb multibrand áruháza támogatja
Szappanba rejtett fekete csoda a Vanitától
Legújabb, kaviáros szappanuk nemcsak szép, de igazi bőrbarát is.

PROMÓCIÓ
MAI TIPP

Program és utazás

Szépség és divat

Otthon

Öko

Családi kassza
PSZICHÉ

Család

Sorozat

Test és lélek

Párkapcsolat

Társadalom
KONYHA

Spájz

Hagyományos receptek

Mit főzzek ma?
ÉVA TV
JÁTÉK

Töltsd le!

Játssz és nyerj

Csináld magad!

Kupon

Írj nekünk! (evamagazin (a) marquardmedia.hu)
Adj nekünk tanácsot! (evamagazin (a) marquardmedia.hu)
Szépség (evaszepseg (a) marquardmedia.hu) | Divat (evafashion (a) marquardmedia.hu)

Keress minket a Google+-on is!

Jelentkezz!
Címlapon az olvasó! | Gardrób (evafashion (a) marquardmedia.hu)

Előfizetői ügyfélszolgálat

© 2014 Éva Magazin | Marquard Média Magyarország
Impresszum | Adatvédelem és jogi nyilatkozat | Kapcsolat

Tilos az ÉVA Magazin bármely fotójának, írott anyagának vagy részletének a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése!

Látogass el a többi kiadványunk honlapjára is:
InStyle | JOY | SHAPE | DesignRoom | LATTE.hu - A nőies oldalad | CKM | PLAYBOY